14

Noul Cod Rutier – OUG 195/2002 – Articolul 113

Articolul 113
(1) Permisul de conducere se restituie titularului:
a) la expirarea perioadei de suspendare;
b) abrogat;
c) la incetarea masurii de siguranta prevazute la art. 108 lit. c) din Codul penal;
d) abrogat;
e) in baza hotararii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat;
f) la incetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere in conditiile art. 97 alin. (4), certificata printr-un act medico-legal.
(11) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina, impotriva caruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza careia a fost constatata fapta, restituirea documentului, inainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucratoare inainte de data parasirii teritoriului Romaniei.
(12) In situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (11), Inspectoratul General al Politiei Romane comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat documentul.
(2) Permisul de conducere se restituie de catre politia rutiera in conditiile stabilite in regulament.